เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


K.C.L. Trading Co., Ltd.บริษัท : K.C.L. Trading Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท : บริษัทผลิตและจำหน่ายโคนไอศกรีมและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ได้มาตฐาน GMP, HACCP และ ISO9001:2008 บริษัทก่อตั้งมาแล้ว 45 ปี กำลังขยายงานมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม * ส่วนออฟฟิศ/สำนักงาน *
2. เบี้ยขยัน *หยุดเสาร์เว้นเสาร์ *
3. โบนัส
4. โอที
5. ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
6. ชุดฟอร์มพนักงาน
7. สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
8. สวัสดิการโรงอาหารพนักงาน
9. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
10. เลี้ยงวันเกิด
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
13. สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, การอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน เป็นต้น
14. เบี้ยเลี้ยงและค่าคอมมิสชั่น (สำหรับพนักงานขายต่างจังหวัด)
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
สมัครทาง E-Mail
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ติดต่อ : คุณกัลย์กมล, คุณสุภาภรณ์
โทร : 034-813-100 (5 คู่สาย)
แฟกส์ : 034-812-998
ที่อยู่ : 84 ม.6 ถ.พระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : www.kcltrading.com

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบราคา ,ทำราคาเปรียบเทียบ,เจรจาต่อรองราคาสินค้า
2.สั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ,วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ ,สารเคมี,อุปกรณ์เครืองมือ,อะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลาที่กำหนด
4.จัดทำใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
5.ตรวจบันทึกแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างทุกครั้งหลังส่งมอบและสรุปผลการประเมินทุกๆ6เดือน
6.คัดเลือกผู้ขาย/ผ้รับจ้างรายใหม่ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย
7.ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
8.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ
9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
4. สามารถใช้ Program Words และ Excel
5. มีความเป็นผู้นำ, ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น
6. สามารถใช้ Program Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้แทนขาย กทม./ต่างจังหวัด
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขาย กทม./ต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน : 1. พบลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ * ผู้แทนขาย กทม.เข้าออฟฟิศ 1 วัน/สัปดาห์
2. เก็บเช็คลูกค้า * ผู้แทนขาย ตจว.ออกทริปละ 22-23 วัน
3. รับออร์เดอร์ลูกค้า เข้าออฟฟิศ 3 วัน/เดือน
4. เสนอขายสินค้า
5. รับคืนสินค้ากรณีลูกค้าคืนสินค้า
6. รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
7. ประชุมทีมขายประจำเดือน
8. สรุปรายงานการขายประจำเดือน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
2. การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถใช้ Program Words และ Excel
5. มีความซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น รักงานขาย
6. มียานพานะเป็นของตัวเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : 1. รับวางบิลและตรวจสอบ Invoice ให้ถูกต้อง
2. ทำบัญชีสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน
3. บันทึกรับเข้าสินค้าในโปรแกรม Express
4. ควมคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน
5. ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน
6. ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม Express
7. จัดทำทะเบียบทรัพย์สินของบริษัทและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
8. สรุปยอดภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน
9. คำนวณค่าแรงพนักงาน
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้ Program Word , Excel ได้
5. ใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการฝ่ายบริหาร
รายละเอียดงาน : 1. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการนัดหมายต่างๆ
2. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุมและจดบันทึกการประชุม
3. จัดทำบันทึก รายงานร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ
4. เก็บรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้งาน เมื่อต้องการ
5. จัดทำตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมาย
6. ต้อนรับแขกและผู้มาติดต่อ
7. ดูแลความเรียบร้อยของห้องและตู้เอกสาร
8. เขียนอีเมล์โต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สำคัญ
9. ช่วยวางระเบียบต่างๆ และตรวจตราความเรียบร้อยของงานแทน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกภาพดี
4. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
5. ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีปฏิภาณไหวพริบและตัดสินใจได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
รายละเอียดงาน : 1.ติดตามยอดขายของลูกค้าและเซลล์ให้ได้ตามเป้าหมาย
2.แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
3.จัดทำ KPI และสรุปผลประจำเดือนแล้วนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร
4.สรุปยอดขายประจำเดือนและไตรมาส
5.นำเสนอแบบการขายและการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
6.สามารถออกตลาดได้
7.สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
8.ประชุมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.ควบคุมเอกสารในระบบ GMP/HACCP/ISO 9001:2008
10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การขายและการตลาด ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
4. มีความละเอียด รอบคอบ และความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
5. สามารถจัดทำแผนการขายและการตลาดและวิเคราะห์การขายได้
6. มีความเป็นผู้นำและมีทักษะในการสื่อสารและสอนงานที่ดี
7. สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง/หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดส่ง/หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา
2.ดูแลรถขนส่ง สรุปค่าใช้จ่าย
3.ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย
4.ควบคุมดูแลระบบภายในคลังสินค้าทั้งหมดของบริษัท
** หัวหน้าฝ่ายควบคุมดูแลงานในส่วนคลังสินค้า และจัดส่ง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. อายุ 25ปีขึ้นไป, ** หน.ฝ่ายวุฒิป.ตรี และมีประสบการณ์
3. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการโรงงาน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน
รายละเอียดงาน : 1.บริหารจัดการงานต่างๆ ภายในโรงงานประกอบด้วยงานการผลิต/ซ่อมบำรุง/คลังสินค้าและจัดส่ง
2.งานควบคุมค่าใช้จ่ายในโรงงาน
3.ระบบ GMP/HACCP/ISO 9001:2008
** ผู้จัดการโรงงานบจก.เค ซี แอล เทรดดิ้ง 1 อัตรา (ผลิตโคนไอศกรีม)
ผู้จัดการโรงงานบจก.เค ซี แอล มาร์เก็ตติ้ง 1 อัตรา (ผลิตถ้วยกระดาษ)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 40 - 47 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อุตสาหการ/เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ในระบบคุณภาพอาหารเป็นอย่างดี เช่น GMP,HACCP,ISO9001:2008
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : 1.งานบุคคล ,ประกันสังคม
2.งานสรรหา
3.บันทึกเวลา เข้า-ออก พนักงาน
4.สวัสดิการพนักงาน
5.งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีประสบการณ์ทำเงินเดือน B-Plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,การจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : 1.วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด
2.วางแผนกลยุทธ์และหากลุ่มเป้าหมาย
3.ทำการตลาดให้บริษัท และโฆษณา โบว์ชัวร์ ออกโปรโมชั่น
4.ดูแลงานในส่วนการตลาด ผ่านSocial Media และ PR, Marketing Communication and Event, Channel of Distribution
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาดและวางแผนรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ
6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและSupplier เกี่ยวกับการจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับทีมขาย และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมด้านธุรกิจ และการตลาด
7.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการข้อมูล
8.งานอื่นๆได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 25 ปีขึ้นไป ชาย - หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,การบริหารธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปี ขึ้นไป (ด้านการตลาด,การประชาสัมพันธ์และโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
4. ขยันอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีทักษะในการสื่อสาร,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้ เช่น
6. Photoshop , Illustrator , Flash , HTML. หรืออื่นๆได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1.กำหนดนโยบายและแผนงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
2.ศึกษาและวิเคราะห์สินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดีข้อเสียและจุดเด่นต่าง ๆ นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าของบริษัท
3.ควบคุมดูแลการทดสอบการผลิตสินค้าใหม่และประสานงานกับฝ่ายผลิตในการทดลองผลิตและประสานงานกับฝ่ายขายในการทดสอบด้านการตลาด
4.กำหนดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าใหม่ที่พัฒนาได้และส่งมอบให้กับฝ่ายผลิตดำเนินการ
5.วางแผนในการทดสอบและพัฒนาสินค้าใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
6.ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งพิจารณาหามาตรฐานวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิต
7.ควบคุมดูแลการทดลองผลิตสินค้าที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าเสนอผู้บังคับบัญชาและประสานงานกับฝ่ายขายในการทดสอบด้านการตลาด
8.จัดทำรายงานผลการทดสอบและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
9.ติดตาม รายงานสรุปและรับผิดชอบในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายแผนการผลิตของบริษัท
10.ออกแบบและพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ ลดการสูญเสียของกระบวนการผลิตและให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
11.คำนวนต้นทุนพร้อมเสนอแนวทางการลดต้นทุนเบื้องต้น
12.ตรวจสอบการจัดทำสูตร ส่วนผสม ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอลูกค้า
13.ดูแลการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
14.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่กำหนด
15.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 32-45 ปี เพศ ชาย - หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,เทคโนโลยีการอาหาร,ชีววิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ในด้านเกี่ยวกับอาหารภายในโรงงานอาหารหรืองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 , GMP , HACCP
5. มีความรู้ด้านกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านอาหาร
6. มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์
7. มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
8. มีทักษะการเป็นผู้นำและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
9. มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ