เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการมากกว่า 20 ปีภายใต้ “ตระกูลบ้านฟ้า” ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์, โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5, โครงการเอ็น.ซี.รอยัล ปิ่นเกล้า, โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี, โครงการ เนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม, โครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม

ด้วยการตระหนักว่าพนักงานคือ ทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงาน และผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาพนักงาน ให้มีพร้อมทั้งความสามารถ ศักยภาพที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปกับบริษัท ถือเป็นพันธะกิจสำคัญที่ผู้บริหารยึดมั่น และถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

เพื่อรองรับการเติบโตและขยายงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง บริษัทฯประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันชีวิต
3. ประกันสุขภาพ BUPA
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ค่าอาหาร
6. ค่าพาหนะ
7. เงินกู้พนักงาน
8. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
9. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. ทุนการศึกษา
12. ฝึกอบรมดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
13. ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ
14. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่าง ๆ
15. ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
16. วันหยุดตามประเพณี 14 วัน
17. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
18. กิจกรรมสันทนาการ
19. รถรับ-ส่งพนักงานประจำโครงการ
20. ประกันสังคม
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายมาตามที่อยู่บริษัท
สมัครทาง E-mail ของบริษัท
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร : 02-993-5080-7 ต่อ 231
แฟกส์ : 02-993-5080-7
ที่อยู่ : 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 (การ์เด้นโฮมพลาซ่า) Tambon Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani ปทุมธานี 10230
เว็บไซต์ : www.ncgroup.co.th

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (พัทยา)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (พัทยา)
รายละเอียดงาน : - วางแผนงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาตามสัญญาก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
- ช่วยดูแลเรื่องต้นทุนในอยู่ในงบประมาณ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการคอนโดเนทูเรซ่า พัทยาเหนือ
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 7-10 ปี
4. มีประสบการณ์บริหารโครงการคอนโดมิเนียม อย่างน้อย 7 ปี
5. มีทักษะในการประสานงาน และการเจรจาต่อรองที่ดี
6. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายงานก่อสร้าง เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร , พรบ.อาคารสูง, พรบ.จัดสรร
7. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพัทยา หรือ สามารถย้ายที่อยู่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถใช้ Program MS-OFFICE / MS-Project / AutoCAD
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Coordinator (พัทยา)
ตำแหน่งงาน : Project Coordinator (พัทยา)
รายละเอียดงาน : - ตรวจรับมอบห้องจากฝ่ายก่อสร้าง
- ประสานงานกับ CS นัดลูกกค้าตรวจรับมอบห้อง
- บริหาร Defect ที่เกิดขึ้นจากลูกค้ามาตรวจจน Complete
- ประสานกับนิติบุคคลอาคารชุด กรณีเกิด Defect หลังจากส่งมอบ
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : พัทยา
จังหวัด : ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อยกว่า 1-3 ปี
4. มีภูมิลำเนาในเขตพัทยา หรือ สามารถย้ายที่อยู่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (เอ็น.ซี.รอยัลปิ่นเกล้า)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (เอ็น.ซี.รอยัลปิ่นเกล้า)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานบริหารชุมชนโครงการ - หมู่บ้านจัดสรร
1. เป็นผู้ประสานงานกับลูกบ้านสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ประชุม, รายชื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
2. เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน โดยจะทำการประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. เป็นผู้ออก News Letter ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ลูกบ้านทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว
4. เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทฯ กับลูกบ้าน
5. จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันและระหว่าง บริษัทกับลูกบ้าน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไกล้ เดอะมอล์ บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี
4. ประสบการณ์ในงานบริหารชุมชน / นิติบุคคลหมู่บ้าน / หรือในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีทักษะในด้านการสื่อสาร ประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
6. สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (การตลาด)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (การตลาด)
รายละเอียดงาน : 1.จัดทำ / จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ Paper และ Soft file ของฝ่ายการตลาด
2.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
3.ทำสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนของฝ่ายการตลาดและนำจัดส่งแผนกบัญชี
4.จัดทำตารางการประชุมและรายงานการประชุม ของฝ่ายการตลาด
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6.ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 08.30-17.30 น.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาการตลาด
3. มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีความรู้ทางด้านงานเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ Program MS-OFFICE / Internet
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่ในการประสานงานในเรื่องต่าง ๆระหว่างบริษัท ลูกค้า และหน่วย งานราชการ
- ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานราชการ เช่น การยื่นขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, การยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว, การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง, การยื่นขอออกใบรับรองการก่อสร้าง, อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่องานที่ปฎิบัติ เป็นต้น
- ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น จัดเตรียมรายการค่าใช้จ่ายลูกค้าเพื่อแจ้งแก่ลูกค้า, นัดโอนกรรมสิทธิ์, ประสานงานกับนิติบุคคลเกี่ยวกับการโอน, เอกสารการโอน, และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ
- ทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมาย เช่น การออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) ไปยังลูกค้าที่ผิดสัญญากับบริษัท, การออกหนังสือนัดโอนกรรมสิทธิ์, การออกหนังสือเรียนเชิญลูกค้าตรวจห้อง และอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 ประจำสำนักงานใหญ่
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. บุคลิกภาพดี อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. มีความรู้ด้านกฎหมาย จัดสรร อาคาร ผังเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องแคล่วและมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
7. สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง 1 ปี) ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง 1 ปี) ด่วน
รายละเอียดงาน : -พนักงานชั่วคราวระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปี
ติดตั้งโปรแกรม MS Windows, Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
ให้บริการ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software, Network และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT
-ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Computer PC, Notebook และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT
-สามารถใช้และให้คำปรึกษา ระบบ Internet และ โปรแกรม Social ได้
-ให้บริการรับปัญหา และ แก้ไขปัญหาการเบื้องต้น ใช้งานเกี่ยวกับ Application ทางธุรกิจปัจจุบัน ของบริษัท
-ร่วมพัฒนาระบบ ERP ของบริษัท
-ทำงานที่สำนักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางการซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ หรือ มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีรักในการให้บริการ
5. สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE/ Internet
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส ด่วน
รายละเอียดงาน : Responsibilities
-รับผิดชอบงานด้านอัตรา รับสมัคร สัมภาษณ์เบื้องต้น
-จัดทำคุณสมบัติตำแหน่ง, หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
-จัดทำบันทึก ข้อมูลประวัติพนักงานในระบบ Tiger soft
-จัดทำเอกสารการเบิกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เอกสารใบส่งตัว ของพนักงานเข้าใหม่
-จัดทำและดำเนินการด้านเอกสารการประกาศ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่งพนักงาน
-ดำเนินการด้านงานสวัสดิงานประกันสังคม , ประกันสุขภาพ ,ประกันชีวิต และสวัสดิต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ประจำที่สำนักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ / บริหารธุรกิจ / รัฐศาสตร์ / จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติดี และมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น มีใจรักในการให้บริการ เป็นอย่างดี
5. ประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft และมีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สถาปนิก (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ด่วน
ตำแหน่งงาน : สถาปนิก (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ด่วน
รายละเอียดงาน : • ดูแลงานออกแบบ, เขียนแบบ , และออกแบบในช่วงขั้นตอนการพัฒนาแบบของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตาม Concept และตรงตามแผนกำหนดการ
• ร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการออกแบบและตกแต่งบ้านเดี่ยว, คอนโด, ทาวน์เฮ้าส์
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สามารถเดินทางทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
2. เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี
4. ประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างน้อย 3 ปี
5. มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
6. สามารถใช้ Program Auto CAD ในการเขียนแบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1. บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า (อนาคต)
4. ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้
6. ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 08.30-17.30 น.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี
4. ประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 5-7 ปี
5. มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
รายละเอียดงาน : -อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว
-ทำการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาเตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
-จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุมของผู้บังคับบัญชา การจัดทำรายงานการประชุม จัดการ และดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชา
-ประสานงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 28 ปี
3. ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารงานระบบคุณภาพอาวุโส (สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารงานระบบคุณภาพอาวุโส (สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : o วางแผน / บริหารจัดการ พัฒนากิจกรรมในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ
o จัดทำ และบริหารระบบเอกสารองค์กร
o ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
o การสื่อสารและการฝึกอบรมในระบบ ISO 9001
o บริหารและควบคุม KPI ฝ่าย
o ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ Procedure
o ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
o จัดอบรม/ประสานงานการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO)
o ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO)
o บริหารงานและดำเนินการตามนโยบายผู้บังคับบัญชา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. ประสบการณ์ในสายงาน 3 ขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารระบบ ISO9001
4. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำและดำเนินการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
5. มีความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน การรับการตรวจสอบจากภายนอก และสามารถประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. มีทักษะการติดตามงาน มีความคล่องตัวในการทำงาน และสามารถนำเสนองานได้เป็นอย่างดี
7. สามารถใช้ MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  ข่าวเศรษฐกิจ
  ผู้หญิง
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ