เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัดบริษัท : บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
รายละเอียดบริษัท :
ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ และขนมอบกรอบ ทุกชนิด
สวัสดิการ : - โบนัสประจำปี
- ที่พักพนักงาน
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ส่วนลดพนักงาน
- ให้ความรู้ฝึกอบรม
ติดต่อ : คุณยุรญา แป้นจันทร์
โทร : 034-613-074 ต่อ 122 ,080-925-7123 ,081-942-3554 เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.
แฟกส์ : 034-613-077
ที่อยู่ : 208 ม.3 Tambon Wang Khanai Tha Muang Kanchanaburi กาญจนบุรี 71110
เว็บไซต์ : www.srifabakery.co.th

เจ้าหน้าที่QAไลน์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่QAไลน์
รายละเอียดงาน : 1.มีหน้าที่จัดทำระบบเอกสารคุณภาพของบริษัทฯ
2.มีหน้าที่เรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
3.มีหน้าที่ทำการวิเคราะห์ ทางกายภาพ ,ทางชีวภาพ,ทางเคมี
4.มีหน้าที่สอบเทียบ,ควบคุมสารเคมี,ควบคุมระบบน้ำ,ควบคุมสัตว์พาหนะ,ควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสีย
5.มีหน้าที่หามาตรฐานอ้างอิง ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในเรื่องข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการใช้สารเคมี,สิ่งเจือปนในอาหาร
6.มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
7.มีหน้าที่ดูแลการทดสอบshelf life ของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
8.ตรวจสอบปัญหาของสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินแหล่งผลิตของSupplier
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 .-/เดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สัมภาษณ์และทำงานที่ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือเทคโนโลยีการอาหาร
3. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพ
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. หากเป็นคนในจังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. Contact : คุณยุรญา แป้นจันทร์ Tel : 034-613-074,081-138-1861
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกผลิต/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกผลิต/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในกลุ่มงานหรือในแผนก
2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุด
4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5.ครวจสอบการับเข้า-จ่ายออก Stock คงเหลือให้เกิดความถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย
6. สรุปKPI ของแผนก
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 40,000 -/. บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สัมภาษณ์และทำงานที่ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด / บริษัท สุธีราเอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการบริหารและควบคุมคนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3. มีความรู้เรื่องระบบ GMP/HACCP / ISO/BRC
4. มีทักษะในการสื่อสาร และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้
6. มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นกะได้
7. พิจารณาเงินเดือนตามประสบการณ์ **
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างฝีมือด้านเบเกอรี่
ตำแหน่งงาน : ช่างฝีมือด้านเบเกอรี่
รายละเอียดงาน : - พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานที่สาขาบขส.กาญจนบุรี และศูนย์ของฝาก อ.ท่าม่วง
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. รับพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงในสายงานเท่านั้น***
4. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุดจะสลับหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์ (ยกเว้นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
5. สามารถแนบประวัติส่วนตัวและรูปผลงานโดยตรงมาได้ที่อีเมลล์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. Contact : คุณวรินชยา รุ่งเรือง, คุณยุรญา แป้นจันทร์ Tel : 046-130-745,087-058-8022,081-138-1861
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต/ธุรการวิศวกรรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต/ธุรการวิศวกรรม
รายละเอียดงาน : 1.มีหน้าที่รวบรวมสรุปรายงานการผลิตประจำเดือน
2.มีหน้าที่รวบรวมสรุป KPI ประจำเดือน
3.มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมเอกสารข้อมูลของแผนก
4.มีหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารวิธีการของระบบคุณภาพ
5.มีหน้าที่ดำเนินการเบิกและสรุปผลการใช้วัสดุสิ้นเปลืองของแผนก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000 - 16,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 24 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3. ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. ตำแหน่งธุรการวิศวกรรมหากมีความรู้เรื่องอุปกรณ์วิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม (AUDITOR ผู้ตรวจสอบสาขา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม (AUDITOR ผู้ตรวจสอบสาขา)
รายละเอียดงาน : 1.มีหน้าที่ตรวจสอบStock สินค้า
2.มีหน้าที่ตรวจสอบระบบบัญชีสาขา
3.มีหน้าที่ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานสาขา
4.มีหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในร้าน
5.มีหน้าที่ให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
6.มีหน้าที่ตรวจสอบสุขลักษณะภายในร้าน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000.- 20,000.- บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Wang Sala, Tha Muang, Kanchanaburi
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าพูด กล้าแสดงออก มีบุคลิกดี รักงานขายและการบริการ มีความอดทนสูง
4. มีประสบการณ์ในการควบคุมการนับสต็อค หรือการบริหารงานสินค้าคงคลัง อย่างน้อย 2 ปี(พิจารณาพิเศษ)
5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถเดินทางไปสาขาต่างจังหวัดและพักค้างคืนนอกสถานที่ได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้ดี
9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่**
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างฝีมือแต่งหน้าเค้ก
ตำแหน่งงาน : ช่างฝีมือแต่งหน้าเค้ก
รายละเอียดงาน : - แต่งหน้าเค้ก
- คิดไอเดียการตกแต่งหน้าเค้กในรูปแบบใหม่ๆให้สวยงาม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 50 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. **รับบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงในสายงานเท่านั้น**
4. สามารถแนบประวัติส่วนตัวและรูปผลงานโดยตรงมาได้ที่อีเมลล์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
รายละเอียดงาน : 1.ดำเนินงานด้าน Implement ระบบงานของบริษัทฯ คอยช่วยเหลือผู้ใช้งานโปรแกรมWinspeed,โปรแกรมHR-PROและระบบโปรแกรมต่าง ๆ ของบริษัทในเครือ
2.จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปกรณีเกิดปัญหากับผู้ใช้ในองค์กรได
3.ศึกษาระบบงานที่มีอยู่ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง ติดตั้ง ให้กับผู้ใช้บริการในเครือ
4.สรรหาระบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานโดยสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 30,000 -./เดือน ขึ้นไป บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Wang Khanai, Tha Muang, Kanchanaburi
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. ปวส./ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปกรณีเกิดปัญหากับผู้ใช้ในองค์กรได้
4. มีความรู้เรื่องโปรแกรม Winspeed ,HR-PRO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีแนวคิดนำเสนอและปรับปรุงระบบ
6. มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า ,ช่างเครื่องทำความเย็น)
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า ,ช่างเครื่องทำความเย็น)
รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน
- ควบคุมดูแลระบบความเย็นในโรงงาน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท / เดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิปวช./ปวส./ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.มีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือก เก็บรักษา และปรังปรุงรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน
2.มีหน้าที่ทำการประเมินผู้ขาย
3.มีหน้าที่ติดต่อกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอีียดเกี่ยวกับการเสนอราคา และเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับวัตถุดิบที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
4.มีหน้าที่จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า และนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า
5.มีหน้าที่ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ/สินค้า และเอกสารการจัดซื้อ เพื่อจัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า/วัตถุดิบ
6.มีหน้าที่ประสานงานกับผู้ขายในกรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
7.มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
8.มีหน้าที่ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 เดือน บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป หรือปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. รับพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์เท่านั้น**
5. มีประสบการณ์ตำแหน่งจัดซื้อ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะการเจรจาต่อรองราคาได้ และรู้ราคาตลาดในภาวะปัจจุบันเป็นอย่างดี
7. สามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Barista ด่วน!!
ตำแหน่งงาน : Barista ด่วน!!
รายละเอียดงาน : 1.ชงกาแฟ
2.ดูแลลูกค้า
3.ดูแลร้าน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 - บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานที่ศูนย์ของฝากศรีฟ้าเบเกอรี่
จังหวัด : กาญจนบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา พิจารณาตามประสบการณ์
3. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านกาแฟ สามารถชงกาแฟได้**
4. รับพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ร้านกาแฟเท่านั้น**
5. สามารถทำงานเป็นกะได้ เปลี่ยนวันหยุดหมุนเวียน สัปดาห์ละ 1 วัน (ยกเว้นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
6. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับร้านกาแฟชื่อดัง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2023 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ