เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)บริษัท : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
รายละเอียดบริษัท : โรงพยาบาลทีมีขนาด 200 เตียง ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มุ่งเน้นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ มีศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผุ้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความพึงพอใจ ด้วย slogan " ดูแลชีวิต ด้วยจิตใจ "
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ( รพ.ศรีวิชัย3) เป็นโรงพยาบาลหลักในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งโรงพยาบาลทั้งหมดในกลุ่ม ประกอบด้วย
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม(รพ.ศรีวิชัย 2 )
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ( รพ.ศรีวิชัย 5)
สวัสดิการ : โบนัส, ปรับเงินประจำปี, วงเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของญาติ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กรณีสมรส อุปสมบท เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจของพนักงานและญาติ, วันเกิด ,ชุดฟอร์ม, ของเยี่ยมกรณีนอนรพ.,สหกรณ์ออมทรัพย์ ,เงินกู้สวัสดิการ
วิธีการสมัคร : สามารถส่งประวัติหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ชั้น 2 แผนกทรัพยากรบุคล เลขที่ 74/5 ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
E-mail hr_vichaivejomnoi@hotmail.com
02 4310070 ต่อ 2210
ติดต่อ : คุณสุกาญดา
โทร : 02-431-0070 ต่อ 2202-4
แฟกส์ : 02-420-1945
ที่อยู่ : 74/5 ถ.เพชรเกษม ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์ : http://www.vichaivej.com

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
รายละเอียดงาน : - ติดตามรายงานลูกหนี้ จัดทำรายงานการค้างชำระ
- จัดทำ ตรวจสอบ รายงานผลประกอบการ
- วิเคราะห์ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
- วิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจประจำปี
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือ การเงิน
3. มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ พรบ.
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ พรบ.
รายละเอียดงาน : - ติดต่อบริษัทประกัน
- ติดต่อหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจ
- ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยติดตามเอกสารในการตั้งเบิก
- อธิบายสิทธิ์ พรบ. ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ
- รวบรวมเอกสารประกอบการตั้งเบิก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย -หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
4. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม รักในงานบริการ
5. สามารถเข้ากะดึกได้ ทำงานล่วงเวลาและวันนักขัตฤกษ์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ
รายละเอียดงาน : - ขับรถรับ - ส่ง ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของโรงพยาบาล
- ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของยานพาหนะก่อนเดินทาง
- ทำความสะอาดรถตามที่ได้รับมอบหมาย
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีใบขับขี่รถยนต์ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
4. สามารถเข้ากะดึกได้ ทำงานล่วงเวลาและวันนักขัตฤกษ์ได้
5. ไม่มีปัญหาในการเดินทางและเวลาการทำงาน
6. มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
7. บุคลิกดี, คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, รับผิดชอบและมีความอดทนสูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักเวชสถิติ
ตำแหน่งงาน : นักเวชสถิติ
รายละเอียดงาน : - ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ
- ตรวจสอบข้อมูลการลงรหัส ICD 10 ICD 9
- เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ
- จัดทำรายงานและสถิติทางการแพทย์
- จัดทำรายงานคุณภาพระเบียน
- ควบคุมและรับผิดชอบงานข้อมูลการส่งเบิกประกันสังคมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาเวชสถิติ
3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้คล่อง ลงรหัสโรคและงานสถิติได้
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
5. มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6. ไม่มีปัญหาในการเดินทางและเวลาการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator)
ตำแหน่งงาน : พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator)
รายละเอียดงาน : รับ - โอนโทรศัพท์ ต่อโทรศัพท์สายนอก
ประกาศเสียงตามสาย
เปิดเพลง CD ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
รับจดหมาย - ลงสมุดบันทึก
ประสานงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.ปลาย, ปวช. ปวส.
3. ออกเสียงอักขระชัดเจน ทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
4. มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม รักในงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ ทำงานกะดึกได้ ไม่มีปัญหาในการเดินทางและเวลาการทำงาน
6. บุคลิกดี, คล่องแคล่ว, มีความกระตือรือร้น
7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเว็บไซค์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเว็บไซค์
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. ใช้ Dreamweaver/photoshop/Illustrator/Asp/Php/Joomla/Wordpress ฯลฯ
5. มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
6. มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนอดกลั้น
7. สามารถทำงานอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
8. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงาน และการเดินทาง
9. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
10. มีประะสบการณ์เว็บไซต์พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน : - วางแผนการตลาดกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ(กลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่นประกันชีวิต ธนาคาร โรงเรียน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ)
- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า
- วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามเป้าหมายเพื่อเสนอบริการ และจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจรับบริการ
- เก็บรวบรวมข้อมูลคู่แข่งพร้อมรายงานยอดขายและรายงานการเยี่ยมลูกค้า
- ประมาณการยอดขายตามทิศทางของโรงพยาบาล
- ตั้งบูธ ประชาสัมพันธ์ พร้อมแนะนำบริการของโรงพยาบาลตามแผนงาน หรือตามที่ลูกค้าเชิญ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด ประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกดี, คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง
4. มีความรู้เรื่องการตลาด Product เป็นอย่างดี
5. มีความรู้เรื่องการจัดงาน Event การออกบูธ ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ด้านการตลาดได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง
8. ขับขี่รถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : ซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร
ดูแลซ่อมบำรุงระบบแอร์ ชิลเลอร์
ดูแลซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์
อื่น ๆ ที่ได้่รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค หรือที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกดี ,คล่องแคล่ว, มีความกระตือรือร้น ,มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง
4. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงานและการเดินทาง
5. สามารถเข้ากะดึกได้
6. มีประสบการณ์ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งงาน : นักเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-ดูแลจดบันทึกเอกสารคุณภาพให้ถูกต้อง
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวัณโรค ธนาคารเลือด
-ตรวจสอบ Stock น้ำยา สารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
-อนุมัติผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
-อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิงบุคลิกดี อายุ 22 - 35 ปี
2. จบวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. สามารถเข้ากะดึกและทำงานในวันนักขัตฤกษ์ได้
5. มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม บุคลิกคล่องแคล่ว กระตือรือร้น
6. สามรถอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ไอที
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ไอที
รายละเอียดงาน : Support ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องการได้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
4. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงานและการเดินทาง
5. สามารถไปปฏิบัติงานนออสถานที่หรือบริษัทภายในเครือได้
6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แลโปรแกรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรังสีเทคนิค (ผช.นักรังสีเทคนิค)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรังสีเทคนิค (ผช.นักรังสีเทคนิค)
รายละเอียดงาน : - ช่วย X-ray ทั่วไป, X-ray พิเศษ เป็นผู้ช่วยระหว่างแพทย์ตรวจ Ultrasound
- ล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ ทำความสะอาดเครื่องล้างฟิล์ม
- จัดท่าผู้ป่วยในการเอ็กซเรย์
- ปฏิบัติงานทะเบียน จัดเก็บซองฟิล์มและเวชภัณฑ์
- เตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ผสมน้ำยาล้างฟิล์ม
- งานอื่นๆทีได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี
2. จบวุฒิ ม.6 , ปวช, ปวส, หรือจบหลักสูตร NA
3. บุคลิกดี คล่ิองแคล่ว มีความกระตือรือร้น ความอดทน และความรับผิดชอบสูง
4. มนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม รักในงานบริการ
5. สามารถเเข้าทำงานเป็นกะ เข้ากะดึกได้
6. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง
7. มีความตั้งใจในการทำงานและสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
8. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
รายละเอียดงาน : -ค้นหาและจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
-เดินเอกสาร
-อยู่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อให้บริการกับผู้มารับบริการ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิงอายุ 18- 30 ปี
2. จบวุฒิ ม.6, ปวช, ปวส
3. บุคลิกดี คล่ิองแคล่ว มีความกระตือรือร้น ความอดทน และความรับผิดชอบสูง
4. มนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม รักในงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย
5. สามารถเเข้าทำงานเป็นกะได้ (เข้ากะดึกได้)
6. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง
7. ไม่ได้ศึกษาต่อ
8. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ล่ามพม่า
ตำแหน่งงาน : ล่ามพม่า
รายละเอียดงาน : ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการชาวพม่า และชาวไทย เป็นล่าม ช่วยในการสื่อสาร พร้อมทั้งดูแลลูกค้าชาวพม่าและคนไทย แนะนำโปรโมชั่นและแพ็คเก็จต่าง ๆ ให้ลูกค้า และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทยหรือต่างชาติ
2. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาไทยและภาษาพม่า/ภาษาอังกฤษ ได้ดีมาก
4. รักการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น ไม่เกี่ยงงาน
5. จบปริญญาตรี ทุกสาขา
6. มีความละเอียดรอบคอบสูง
7. มีไวพริบ ปฏิภาณดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง
9. รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

แพทย์แผนไทยประยุกต์
ตำแหน่งงาน : แพทย์แผนไทยประยุกต์
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษาการฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ เช่น งานนวดแผนไทย และงานนวดอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ ส่วนงานนวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทย จะมี Trainner สอนงานให้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25- 35 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
5. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง
6. สามาารถทำงานเป็นทีมได้ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
7. บุคลิกดีคล่องแคล่ว พูดจาตอบคำถามชัดเจน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานนำส่ง (พนักงานเวรเปล)
ตำแหน่งงาน : พนักงานนำส่ง (พนักงานเวรเปล)
รายละเอียดงาน : เข็นรถนั่ง - รถเตียงนอน
บริการรับ-ส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบวุฒิ ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่า
3. บุคลิกดี คล่ิองแคล่ว มีความกระตือรือร้น ความอดทน และความรับผิดชอบสูง
4. มนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม รักในงานบริการ
5. สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เภสัชกร
ตำแหน่งงาน : เภสัชกร
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง - ชาย
2. จบวุฒิป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์
3. บุคลิกดี หน้าตายิ้มแย้ม คล่องแคล่ว รักในงานบริการ พูดจาชัดเจน
4. มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
5. มนุษยสัมพันธ์ดี รักในวิชาชีพของตนเอง
6. ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางและเวลาการทำงาน
7. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)
รายละเอียดงาน : เก็บเงินจากลูกค้า
ออกบิล/ใบเสร็จ
คิดค่าใช้จ่ายของคนไข้
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ชอบการเรียนรู้
4. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
5. **ทำงานเข้ากะดึกได้ ทำงานในวันหยุดได้ ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง **
6. หากมีประสบการณ์ด้านงานการเงินแคชเชียร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยทันตแพทย์
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยทันตแพทย์
รายละเอียดงาน : - ช่วยทันตแพทย์ประจำห้องตรวจ
- สำรวจควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในแผนก
- ส่งใบยาและพาผู้ป่วยรับยาหน้าห้องยา
- ติดตามผู้ป่วยให้มาตามนัด
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.6 หรือ จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
3. บุคลิกดี หน้าตายิ้มแย้ม คล่องแคล่ว รักในงานบริการ พูดจาชัดเจน
4. มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี
5. มีความรู้เรื่องทันตกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ทันตกรรม สามารถเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในการทำหัตถการ
6. ความรับผิดชอบและความอดทนสูง
7. สามารถอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักรังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิค
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ นักรังสี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง
2. จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
3. ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ
4. มีความรับผิดชอบ และความอดทนสูง
5. มนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6. ไม่มีปัญหาในการเดินทางและเวลาการทำงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ช่วยพยาบาล
ตำแหน่งงาน : พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง - ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบวุฒิม.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
3. รักในงานบริการผู้ป่วยและรักงานวิชาชีพ NA เป็นอย่างดี
4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
5. มีความตรงต่อเวลาและบุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาชัดเจน
6. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Therapist (ทำหน้า)
ตำแหน่งงาน : Therapist (ทำหน้า)
รายละเอียดงาน : ใช้เครื่องมือดูแลผิวหน้าต่าง ๆ (ไอออนโต ,โฟโน ,
ช้อนทอง , กวาซา ,นวดหน้า ฯ)
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิงอายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านหน้า หรือการทำหน้า มีความรู้เรื่องอุุปกรณ์เครื่องมือด้านความงาม พิจารณาเป็นพิเศษ
3. บุคลิกดี, ผิวพรรณดี
4. มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
5. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลางาน
6. รักในงานบริการ , มนุษยสัมพันธ์ดี
7. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลางาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พยาบาลวิชาชีพ ER, OR, ห้องเด็กอ่อน, OPD, Ward
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ ER, OR, ห้องเด็กอ่อน, OPD, Ward
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามวิชาชีพงานการพยาบาล
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง - ชาย
2. จบวุฒิป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
3. รักในงานบริการ มนูษยสัมพันธ์ดี
4. ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้บริหารศูนย์สุขภาพและความงาม
ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารศูนย์สุขภาพและความงาม
รายละเอียดงาน : - ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์สุขภาพและความงาม
- บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
- ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานภายในศูนย์สุขภาพและความงามให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ประสานงานกับแพทย์ประจำศูนย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาล กายภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการบริหารงานคลินิกสุขภาพและความงามมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รูปร่างสมส่วน
5. มีภาวะความเป็นผู้นำและใจรักงานบริการ
6. มีทักษะในการบริหารจัดการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยใน
รายละเอียดงาน : 1. ADMIT ผู้ป่วย
2. คัดกรองสิทธิผู้ป่วย
3. ประเมินค่ารักษาพยาบาล
4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิการรักษา
5. รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล
6. ติดต่อที่ว่าการอำเภอ
7. ติดต่อกับสถานีตำรวจ/บริษัทประกันรถ/ตัวแทนประกันชีวิต
8. เยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
จังหวัด : สมุทรสาคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีความสามารถในการสื่อสาร
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, การควบคุมอารมณ์ , Service mind
5. **ทำงานเข้ากะดึกได้**
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ