เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.บริษัท : บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท :
is a leading company specialized in offshore logistics. As new era is posting new challenges, we are looking for a smart, self driven individual with a positive attitude to join us in the following position
สวัสดิการ : - โบนัสตามผลประกอบการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
- เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจพนักงานและครอบครัว
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินกู้ยืม
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ปรับเงินประจำปี (ตามผลงาน)
ฯลฯ
วิธีการสมัคร : Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :
ติดต่อ : คุณกิตติมา ศิวารัตน์ ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-385-5335 (5 lines) , 086-894-2481
แฟกส์ : 02-757-5523
ที่อยู่ : 150/90 หมู่ 3 ซ.วงศ์แพทย์ ถ.เทพารักษ์ กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์ : www.spintermarine.co.th

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
รายละเอียดงาน : บริหารงานจัดซื้อและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่ร้องขอ วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งไปตามหน่วยงานให้มีต้นทุนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งต่ำที่สุด ศึกษาและแนะนำวัสดุอุปกรณ์ใหม่ เทียบซื้อหรือทดแทน แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ ติดตามและประสานงานทั้งภายในฝ่ายฯ และ ฝ่ายฯ อื่นๆ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขี้นไป
2. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชีหรือการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
5. มีความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้น บัญชีต้นทุน FIFO LIFO AVERAGE สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ
6. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
7. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน คล่องแคล่ว รับผิดชอบ กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ และจัดลำดับความสำคัญ
8. มีทักษะในการเจรจาต่อรองขั้นสูง
9. สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 08.00-17.00 น.ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเล
ตำแหน่งงาน : ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเล
รายละเอียดงาน : บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน
กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล
ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
บริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลหนัก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า *มีความรู้ในด้านเครื่องจักรกลหนัก (เครน,แบ็คโฮ)*
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ) บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่เทพารักษ์ และไปทำงานที่เกาะสีชังเป็นครั้งคราว
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 38 - 48 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการขนถ่าย/พาณิชย์นาวี/วิศวกรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การขนถ่ายสินค้าทางทะเลอย่างน้อย 10 ปี หรือเอกสาร ใบรับรองเงินเดือนและรับรองการทำงาน ล่าสุด
4. สามารถใช้-เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001 : 2008 และ 5ส. ที่จะนำมาบริหารจัดการงานได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถขับขี่และมีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
8. มีความคล่องแคล่ว, กระตือรือร้น มีทักษะความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
9. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
10. *มีความรู้ในด้านเครื่องจักรกลหนัก (เครน,แบ็คโฮ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกตรวจสอบและสนับสนุนเรือ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกตรวจสอบและสนับสนุนเรือ
รายละเอียดงาน : - สามารถวิเคราะห์ คุณภาพงานตรวจสอบ และพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ
- สามารถวางแผน และบริหารทืมงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ กำหนด
- สนับสนุนอุปกรณ์ประจำเรือหลังการตรวจสอบได้ทันตามแผนงาน
- สามารถวางแผนการตรวจสอบ รายวัน รายเดือน รายปี ได้อย่างเป็นระบบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์ บริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ เรือ อุปกรณ์ประจำเรือ หรือสินค้าเป็นอย่างดี
4. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่สมุทรปราการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีใบอนุญาต ขับขี่้รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

จป.วิชาชีพ
ตำแหน่งงาน : จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้ในระบบ ISO 9000, 5ส.
3. มีความขัยน อดทน ตั้งใจทำงานสูง
4. มีที่พักใกล้ที่ทำงานหรือเดินทางสะดวก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใบจป.วิชาชีพ
6. สามารถเดินทางไปทำงานได้ทุกที่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร
- บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง
- วางแผนกำลังคน
- พัฒนาและฝึกอบรม
- บริหารผลตอบแทน
- และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสม และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์การ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์ กม.10
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารบุคลากร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. สามารถปฎิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงาน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงาน
รายละเอียดงาน : -ดูแลงานด้านการตรวจสอบงานซ่อม-สร้างเรือ
-ดูแลกระบวนการต่อเรือ ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ออกแบบและเขียนแบบงาน
-เอกสารงานระบบ
-เช็คอุปกรณ์
-รายงานความคืบหน้า เรือที่ต่อ - ซ่อม แก่ผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,000-30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบปริญญาตรีสาขาเครื่องกล หรืองานเชื่อม
2. สามารถเขียนแบบและใช้โปรแกรมในการเขียนแบบได้
3. ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
4. สามารถติดต่อประสานงานได้
5. มีประสบการด้านงานเรือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเดินทางไปทำงาน ที่ อู่ต่อเรือบางไทร ได้
7. มีเอกสารใบรับรองการทำงาน ใบรับรองเงินเดือน (เอกสาร ประจำปี ล่าสุดที่เคยทำงาน)
8. สามารถ ออกแบบและเขียนแบบงาน เรือได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : - จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแบ็คโฮ / แทร็กเตอร์
- จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน
- ประเมินความเสียหายและการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก
- เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนระหว่างการซ่อมบำรุงภายนอกและภายใน
- มีความรู้เรื่องน้ำมันและสารหล่อลื่นของเครื่องยนต์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.10 ซอยวงศ์แพทย์
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้น
2. วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ตรงตามสายงาน
3. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป
4. มีความชำนาญและมีทักษะในการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
6. มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ และทำงานในภาวะที่กดดันได้
7. สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชึและการเงิน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชึและการเงิน
รายละเอียดงาน : ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชี การเงิน และควบคุมต้นทุน อาทิ วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ cash flow บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด มีความรู้เกี่ยวกับ BOI และประสานงานทั้งภายในฝ่ายฯ และ ฝ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
**ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์ กม.10
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 40 - 45 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป
4. หากมีทักษะทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
รายละเอียดงาน : - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
- ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
- นำเสนอผลการประเมินและติดตามผลส่งต่อผู้บังคับบัญชา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์ กม.10
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มุงมั่นในการทำงาน
4. สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
5. สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : - บริหารงานและวางแผนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมงานภายในแผนกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
4. ใช้คอมพิวเตอร์่ได้เป็นอย่างดี (Word, Excel, Power Point) และโปรแกรมสำเร็จรูป (Win speed )
5. หากมีประสบการณ์ด้าน ISO 9001 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความขยัน ซื่อสัตย์ ต้องการเรียนรู้งาน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน
รายละเอียดงาน : - ควบคุมคุรภาพและปริมาณเชื้อเพลิงที่รับให้มีความถูกต้อง
- ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานด้านเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต้นทุนในการดำเนินงานจากการปรับเปลี่ยนของราคาเชื้อเพลิง
- ออกแบบและประสานงานทั้งภายในฝ่ายและฝ่ายอื่นๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายของบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.10 วอยวงศ์แพทย์
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศขาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่มีความสามารถด้านควบคุมต้นทุน
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านโปรแกรม Winspeed, CD-Organization
5. มีความกระตือรือร้น อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความซื่อสัตย์
6. สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายวิซวกรรมและซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิซวกรรมและซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : - จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแบ็คโฮ / แทร็กเตอร์
- จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน
- ประเมินความเสียหายและการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก
- เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนระหว่างการซ่อมบำรุงภายนอกและภายใน
- มีความรู้เรื่องน้ำมันและสารหล่อลื่นของเครื่องยนต์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.10 ซอยวงศ์แพทย์
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้น
2. วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล หรือมีประสบการณ์ตรงตามสายงาน
3. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป
4. มีความชำนาญและมีทักษะในการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
6. มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ และทำงานในภาวะที่กดดันได้
7. สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน : - ดูแลและควบคุมระบบเอกสารทางบัญชี
- ดูแลเรื่องต้นทุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
- รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลของระบบบัญชี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.10 ซอยวงศ์แพทย์
จังหวัด : สมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
5. สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  บิวตี้
  ทรงผม
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ข่าวดัง
  ข่าวดารา
  ดูดวง
  ความรัก
  กินเที่ยว
  ไลฟ์สไตล์
  โปรโมชั่น
  เทคโนโลยี
  ผู้หญิง
  ข่าวเศรษฐกิจ
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
  health
  สุขภาพ
  สมุนไพร
  วิตามิน
  โรค
  ยา
  ลดน้ำหนัก
  มือถือ
  ราคามือถือ
  สเปคมือถือ
  รีวิวมือถือ
  ข่าวมือถือ
  ข่าวไอที
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ