เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท วาไรตี้แพ็ค จำกัดบริษัท : บริษัท วาไรตี้แพ็ค จำกัด
รายละเอียดบริษัท :

บริษัท วาไรตี้แพ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ทั้งชนิดม้วนและซอง (ซองซีลกลาง ซองซีลสามด้าน ซองตั้ง ซองติดซิป) สำหรับบรรจุอาหารสด อาหารแห้งต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว ธัญญพืช น้ำตาล พริกป่น ชา กาแฟ เคริ่องเทศ ไอศกรีม ฝาปิดถ้วยน้ำ ซองแวคคั่มสูญญากาศ ซองยา ฯลฯ ด้วยเครื่องพิมพ์ 8 สีที่ทันสมัย และระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดยทีมงานและผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ปัจจุบัน บริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2. ชุดฟอร์มพนักงาน
3. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
4. งานเลี้ยงและของขวัญวันเกิด
5. โบนัส
6. เบี้ยขยัน
7. เงินกู้ฉุกเฉิน
8. เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10.อบรมสัมมนาประจำปี
11.ที่พัก
12. อื่นๆ
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(HR)
โทร : 089-892-2848
ที่อยู่ : 78/9 หมู่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing)
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานและให้บริการลูกค้า
2. วิเคราะห์ วางแผนงานด้านการตลาด
3. ส่งเสริมและพัฒนาการขยายฐานลูกค้า และสร้างยอดขายให้ถึงเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้
4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 77/33 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาตั้งแต่ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีบุคคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน มีไหวพริบและมีทักษะในการประสานงาน
4. มีความเป็นผู้นำ มึความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน และอดทน
5. ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1-3 ปี
6. มีความมุ่งมั่น รักงานด้านบริการ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
7. มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
8. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย (SALE)ด้านบรรจุภัณฑ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย (SALE)ด้านบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดงาน : 1.ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2.วางแผนการขาย แก้ไขปัญหา ตรวจเช็คและติดตาม รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3.ประสานงานแนะนำการให้บริการของบริษัทกับลูกค้า และติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า
4.ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลกับลูกค้าตามความเหมาะสม
5.งานด้านฝ่ายขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.มีเงินเดือน + ค่า commission + ค่าน้ำมันรถ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุขั้นตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ขั้นต่ำ ปวช.
3. มีประสบกาณ์ด้านงานขายและการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความเป็นผู้นำ มึความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
5. มีบุคคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา และประสานงาน
6. มีความมุ่งมั่น รักงานด้านบริการ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
7. มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
8. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีรถยนต์เป็นของตนเอง
9. ติดต่อ : คุณณิชชารีย์ โทร : 089-892-2848
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชี
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบด้านบัญชีซิ้อ-ขาย
2. บัญชีการเงินรับ-จ่าย
3. ติดต่อประสานงาน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 หมู่7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาขั้นต่ำ ปวช. (บัญชี)
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป My Account จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
7. มีความมุ่งมั่น รักในวิชาชีพ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ
8. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
9. ติดต่อ : คุณณิชชารีย์ โทร : 089-892-2848
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าบัญชีและการเงิน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าบัญชีและการเงิน
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของงานทางด้านบัญชีทั้งระบบ(GL,AR,AP) ปิดงบภายในได้และนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2.สามารถวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
3.ควบคุมดูแลต้นทุนการผลิต
4.ควบคุมดูแลกระแสเงินสด (Cash Flow)
5.รับผิดชอบงานด้านการคำณวนการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 หมู่7 ถ.ตลิ่่งชันน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำงานระดับบริหารและการจัดการ
3. สามารถใช้โปรแกรม My Account ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน อดทนและซื้่้อสัตย์
5. มีความมุ่งมั่น รักในวิชาชีพ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
6. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
7. ติดต่อ : คุณณิชชารีย์ โทร : 089-892-2848
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Graphic Designer
ตำแหน่งงาน : Graphic Designer
รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบงานบรรจุภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Graphic ต่างๆได้ เช่น Photoshop, Illustrator
3. สามารถคิดสร้างสรรค์ และออกแบบงาน graphic ได้ดี
4. ถอดแบบ/ปรับปรุงแบบตามชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการออกมาเป็นไฟล์ เพื่อนำไปทำแม่พิมพ์ต่อไป
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 หมู่7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1-2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม graphic ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว
5. มีทักษะและความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์งาน
6. มีบุคคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน มีไหวพริบและมีทักษะในการประสานงาน
7. มีความเป็นผู้นำ มึความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน และอดทน
8. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
9. ติดต่อ : คุณณิชชารีย์ โทร : 089-892-2848
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ QA อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ QA อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
รายละเอียดงาน : 1.จัดเตรียมเอกสาร และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001
2.จัดเตรียมขั้นตอนกระบวนการผลิต (WI)
3.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตราฐาน
4.รวบรวม/รายงานปัญหาคุณภาพระหว่างผลิตต่อผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.รายงานสถิติของเสียในกระบวนการผลิต
6.วิเคราะห์ แก้ไข ควบคุมของเสียให้อยู่ในอัตราที่กำหนด
7.จัดทำแผนปรับปรุง เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 หมู่7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในอุตฯประเภทนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008 และ GMP
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
7. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
8. มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และกล้าตัดสินใจ
9. มีความมุ่งมั่น รักในวิชาชีพ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ
10. ชาย ต้องผ่านการเกณ์ทหารแล้ว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดงาน : -มีความสามารถในการคัดสรร จัดอบรมบุคลากรในองค์กร รวมทั้งปฐมนิเทศพนักงานใหม่
-จัดระบบ JD และ KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน
-จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ หรือสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคีระหว่างพนักงานในองค์กรกับบริษัท
-ดูแลและควบคุมให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามเรื่องกฎระเบียบต่างๆของบริษัท
อย่างเคร่งครัด
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 หมู่7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาทรัพยากรบุคคล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคคลิกภาพที่ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบงานบริการ และมีทักษะการสื่อสาร การเจรจา
6. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
8. มีความมุ่งมั่น รักในวิชาชีพ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ
9. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
10. ติดต่อ : คุณณิชชารีย์ โทร : 089-892-2848
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน : - รับ/จ่าย/จัดเก็บ และตรวจสอบ วัตถุดิบ/สินค้าสำเร็จรูป ตามเอกสาร พร้อมควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและระบบFIFO
- บันทึกข้อมูล สต็อกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ update ตลอดเวลา
- ตรวจเช็คสต็อกสินค้าตามข้อกำหนดบริษัท
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 หมู่7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้่นไป
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้
5. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
6. รักในการบริการ มีการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. มีความมั่นคง รักในวิชาชีพ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ
8. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
9. ติดต่อ : คุณณิชชารีย์ โทร : 089-892-2848
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
รายละเอียดงาน : -ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-เก็บบันทึกข้อมูล และทำรายงานต่อฝ่ายขาย
-ออกเอกสารทางการขายทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป
-เปิดบิลขาย บิลใบกำกับภาษี
-ติดตามออเดอร์และรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อรายงานต่อฝ่ายขาย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 หมู่7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
2. หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
5. มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบงานบริการ
6. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
7. มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีความมุ่งมั่น รักในวิชาชีพ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ
9. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขาย (SALE)สินค้าอุปโภค-บริโภค
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขาย (SALE)สินค้าอุปโภค-บริโภค
รายละเอียดงาน : 1.ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2.วางแผนการขาย แก้ไขปัญหา ตรวจเช็คและติดตาม รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3.ประสานงานแนะนำการให้บริการของบริษัทกับลูกค้า และติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า
4.ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลกับลูกค้าตามความเหมาะสม
5.งานด้านฝ่ายขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.มีเงินเดือน + ค่า commission + ค่าน้ำมันรถ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78/9 หมู่7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุขั้นตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ขั้นต่ำ ปวช.
3. มีประสบกาณ์ด้านงานขายและการตลาดอย่างน้อย 1 ปี(สินค้าอุปโภค-บริโภค)
4. มีความเป็นผู้นำ มึความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
5. มีบุคคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา และประสานงาน
6. มีความมุ่งมั่น รักงานด้านบริการ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
7. มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
8. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีรถยนต์เป็นของตนเอง
9. ติดต่อ : คุณณิชชารีย์ โทร : 089-892-2848
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร

อื่นๆ
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  ความรัก
  ดูดวง
  ร้านอาหาร
  วาไรตี้
  ท่องเที่ยว
  ลดน้ำหนัก
  ออกกำลังกาย
  คติสอนใจ
  บิวตี้
  แฟชั่น
  สุขภาพ
  ทำอาหาร
  เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย
  มือถือ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำโรงแรม
  แนะนำร้านอาหาร
  เส้นทางการเดินทาง
  ทริปท่องเที่ยว
  ข่าวสารท่องเที่ยว
  รีวิวโรงแรม
  ข่าวเศรษฐกิจ
  ผู้หญิง
  job
  ร้านค้าออนไลน์
  ขายของออนไลน์
© copyright 2004-2021 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ