เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


S.B. Furniture Industry Co., Ltd.บริษัท : S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท : At S.B. You Can Draw
Your Career
Your Work
Your Proud
Your……
S.B. Furniture Group is a leading manufacturer and exporter of both Knocked Down and Built-In furniture. We are proud to be No. 1 in domestic market and the 4 years in a row for the best exporter award. According to our continuously growing and rapid expansion, we immediately need the high caliber and energetic person who look for challenging and career advancement to join our powerful team as the following positions.
สวัสดิการ : ตามโครงสร้างบริษัท
วิธีการสมัคร : 1. กรุณาสมัครและส่ง portfolio มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่ tanatcha.p@sb-furniture.com

2. สมัครโดยตรง click http://www.sb-furniture.com/th/career
ติดต่อ : แผนกบุคคล
โทร : 028324000 ext 1125
ที่อยู่ : 76/6 หมู่ 5, ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เว็บไซต์ : sb-furniture.com

Sr. Interior Designer
ตำแหน่งงาน : Sr. Interior Designer
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลการออกแบบตกแต่งภายในสถานที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน สำหรับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม Premium / Luxury ทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนการติดตั้ง

1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้สร้างสรรค์ และเป็นที่สะดุดตา ประทับใจ และได้รสนิยมตรงตามความต้องการของลูกค้า

2. ศึกษาโครงสร้างของงาน จัดดำเนินการออกแบบตกแต่ง คำนวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุ ตกแต่งที่มีคุณภาพเหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และให้ตรง เป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย

3. นำเสนอแบบและงบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา ติดตามผลการนำเสนอ และแก้ไขแบบและงบประมาณให้ตรงความต้องการของลูกค้าที่สุด

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานด้านการผลิต คลังสินค้า ขนส่งและติดตั้ง รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, มัณฑณศิลป์, ออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายในอย่างน้อย 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างคล่องแคล่ว
5. ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Interior Designer
ตำแหน่งงาน : Interior Designer
รายละเอียดงาน :
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, มัณฑณศิลป์, ออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายในอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างคล่องแคล่ว
5. ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Export Area Manager
ตำแหน่งงาน : Export Area Manager
รายละเอียดงาน : The job incumbent is in charge of overall functions to sell company products in assigned international market such as setting up annually business and marketing plan, approaching the new potential clients, building and effectively maintaining key relationship with existing clients, executing all activities in export, and etc.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, age 32 years and up
2. Master Degree in marketing, international business, or related field
3. Minimum 4 years experiences in sales functions for international market
4. Able to travel overseas and/ or working on assigned duration
5. Good command in English
6. Computer Literacy
7. Good in analytical skill, presentation and persuasion skill
8. Good sense of business mind and marketing strategy
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Asst.Merchandising Manager / Manager
ตำแหน่งงาน : Asst.Merchandising Manager / Manager
รายละเอียดงาน : The job incumbent will be in charge of overall merchandising function such as develop and execute merchandising strategy and supplier base which support to the best conditions such quality, quantity, price, delivery time also to align with company business model, Follow up buying process form negotiation status until products are on shelf, monitor sale & stock to ensure the highly effectiveness, analyze and make the report involve merchandise efficiency and cover to market trend and situation, and etc.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor degree / Master degree in Business or any related fields
2. Have and proven experience in Merchandising function around 5 years especially in home decoration product, fashion, home appliance, would be advantage
3. Be business partner acumen, proactive and hand-on person
4. Good in negotiation skill and problem solving
5. Have an own car
6. Computer literacy and communicable in English
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

System Analyst (SAP FI-CO, SD)
ตำแหน่งงาน : System Analyst (SAP FI-CO, SD)
รายละเอียดงาน :
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง SAP หรือเคยใช้โปรแกรม SAP (module FICO, SD จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ***พิจารณานักศึกษาจบใหม่***
4. มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ระบบ และเข้าใจภาพในเชิงธุรกิจขนาดใหญ่, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Product Manager
ตำแหน่งงาน : Assistant Product Manager
รายละเอียดงาน : The job incumbent will be responsible for management and development of overall marketing activities in assigned product line. These will involve marketing performance ensuring that the product is well represented, creating marketing activities to build brand equity, and also creating marketing tools to support sales achievement, and achieve the highest degree of customer satisfaction.
อัตรา : ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Bachelor's Degree or higher in Marketing, International Business Management or related fields
2. 0-5 years' experience in trade marketing, product and brand management preferably from FMCG, retail business, or manufacturing industry
3. Have initiative and strategic thinking, and a proactive individual with business sense
4. Excellent presentation and communication skills with ability to liaise and communicate at all levels
5. Very high energetic person and team player
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Stock Audit Supervisor
ตำแหน่งงาน : Stock Audit Supervisor
รายละเอียดงาน :
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / Female age 32-40 years
2. Bachelor's Degree or higher in Accounting or related fields.
3. At least 7 years total experience in inventory control, inventory audit in the manufacturing and retail business and at least 2 years experience in supervisory level.
4. Computer litecracy (SAP would be advantage)
5. Able to travel to outplacment.
6. Strong leadship, punctual, flexible and good problem solver.
7. Worked at Bangbuathong Factory Plant Nontaburi (Talingchan-Suphanburi Road) / Monday-Saturday 08.00-17.00
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Database Adminitrator
ตำแหน่งงาน : Database Adminitrator
รายละเอียดงาน :
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering, Information System, Information Technology, Statistics, Business Computer, Electronics
3. มีความรู้เกี่ยวกับ Unix และ Oracle เป็นอย่างดี พิจารณานักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่มีในการดูแลฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ปี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Managerial Accountant
ตำแหน่งงาน : Managerial Accountant
รายละเอียดงาน :
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female / Male age 27-37 years.
2. Bachelor's Degree or higher in Accounting or related fields.
3. Experience in management accounting such as costing, closing, reporting, budgeting, balance sheet, financial statement, financial statement analysis etc. 5 years up.
4. Strongly analytical skill.
5. Computer literacy (SAP-FICO module would be an advantage)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Accountant / Sr.Accountant
ตำแหน่งงาน : Accountant / Sr.Accountant
รายละเอียดงาน :
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 21 - 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
2. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
3. ละเอียด รอบคอบ ขยัน และอดทนต่องานหนัก
4. ประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี ตั้งแต่ 0-5 ปี สำหรับตำแหน่ง Accountant และไม่น้อยกว่า 7 ปี สำหรับตำแหน่ง Senior Accountant
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Web Programmer (JAVA)
ตำแหน่งงาน : Web Programmer (JAVA)
รายละเอียดงาน :
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Engineering, Computer Science, Information System, Information Technology, Business Computer
3. สามารถใช้ JAVA ได้ดี
4. มีประสบการณ์ในการ coding program ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยใช้ JAVA เป็นหลัก
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Recruitment Supervisor (ประจำโรงงานบางบัวทอง)
ตำแหน่งงาน : Recruitment Supervisor (ประจำโรงงานบางบัวทอง)
รายละเอียดงาน :
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานด้านสรรหา ว่าจ้าง ,งานผังองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน, คลังสินค้า, กระจายสินค้าขนาดใหญ่ อย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการ์ในการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
4. มีภาวะผู้นำ, บุคลิกภาพดี ชอบงานประสานงาน งานด้านการบริการ และมีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. หากมีที่พักแถวบางใหญ่ บางบัวทอง หรือในเขตจังหวัดนนทบุรี หรือ ลาดหลุมแก้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ปฎิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น. / บริษัทมีรถรับส่งหลายเส้นทาง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Shop Manager
ตำแหน่งงาน : Shop Manager
รายละเอียดงาน : The job incumbent will be responsible for store management such as sales and inventory management, display management, coordinating with department store and concern parties, managing sales team and performance and service level, and etc.
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male / female, age 30 years or higher
2. Bachelor Degree or higher in related field
3. Minimum 3 years experiences in middle management level for retail store management especially in department store would be advantage
4. Good command in English both written and spoken
5. Possess in interpersonal skill, problem solving, and analytical skills
6. Proven record in leadership for at least 5 persons in the team, hand-on, and energetic person
7. Be work on department store schedule and conditions
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Project Sales Executive
ตำแหน่งงาน : Project Sales Executive
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female / Male age 22-30 years
2. Bachelor's degree in any fields
3. Experience in Project Sales (home and office decorative, office equipment, or related products) to realestate, property management, interior contractors clients group would be an advantage
4. New graduated who willing to sales person welcome.
5. Have own car and driver license
6. Strong interpersonal and presentation skill and good problem solver.
7. Computer literacy.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Head of E-Commerce
ตำแหน่งงาน : Head of E-Commerce
รายละเอียดงาน : The job incumbent will be responsible for full spectrum of e-commerce i.e. website management, on-line marketing promotion, vendor and new e-business management These will involve marketing performance with ensuring that e-commerce is well represented, creating strategies and activities to build channel efficiency and support sales achievement, and also with achieve the highest degree of customer satisfaction
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Minimum 5 years experiences in E-Commerce Management
2. Bachelor Degree or higher in Marketing, International Business Management, or related field
3. Initiative and Strategic thinking and proactive individual with business sense
4. Excellent presentation and communication skills with ability to liaise and communicate at all level
5. Very high energetic person, and team player
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Head of Digital Media Management
ตำแหน่งงาน : Head of Digital Media Management
รายละเอียดงาน : The job incumbent will be responsible for full function of digital media management i.e. digital media strategy and planning, content management, and other activities to fulfill media efficiency.
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Minimum 5 years experiences in Digital Management
2. Bachelor Degree or higher in Marketing, International Business Management, or related field
3. Initiative and Strategic thinking and proactive individual with business sense
4. Excellent presentation and communication skills with ability to liaise and communicate at all level
5. Very high energetic person, and team player
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Persenter /พนักงานขายประจำโชว์รูม
ตำแหน่งงาน : Product Persenter /พนักงานขายประจำโชว์รูม
รายละเอียดงาน : Product Presenter/ พนักงานขายประจำโชว์รูม หน้าที่ความรับผิดชอบ> นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ เพือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป ปวช.,ปวส,ปริญญาตรี
3. บุคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีใจรักงานด้านบริการ
5. สามารถทำงานได้ตามเวลาเปิด - ปิด ของโชว์รูม
6. ***ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sr. Project Coodinato
ตำแหน่งงาน : Sr. Project Coodinato
รายละเอียดงาน : - ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและ Interior Designer ในการจัดทำใบเสนอราคา, เอกสารสัญญา รวมถึงการขอราคาและติดตามคำสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์แะการบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงาน
- ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและ Interior Designer ในการคำนวณต้นทุนงานรับเหมาตกแต่งภายใน
- จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ประสานงานกับผู้จัดการโครงการในการควบคุมให้โครงการดำเนินไปตามสัญญาอย่างถูกต้อง
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการจัดทำเอกสารและเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าตามงวดสัญญา
- ประสายงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัท supplier, bank, ให้เป็นไปตามข้อตกลงด้านการเงิน
- จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นงานเอกสารอื่น ๆ ภายในแผนก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม, การจัดการอุตสาหกรรม, ออกแบบภายใน, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ
3. มีประสบการณ์ในด้านประสานงานโครงการก่อสร้าง โครงการออกแบบตกแต่งภายใน กับเจ้าของงาน ผู้รับเหมา รวมถึงหน่วยงานภายในเช่น ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิตและฝ่ายบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้ MS. Office ได้อย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะ MS. Excel
6. บุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในงานด้านประสานงานและบริการ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความคล่องตัวสูง
7. หากสือสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00 ที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Product Manager / Brand Manager
ตำแหน่งงาน : Product Manager / Brand Manager
รายละเอียดงาน : Responsibilities The job incumbent will be responsible for management and development of overall marketing activities in assigned product line. These will involve marketing performance with ensuring that the product is well represented, creating marketing activities to build brand equity, and also with creating marketing tools to support sales achievement, and achieve the highest degree of customer satisfaction
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Minimum 8 years experience in Trade Marketing, Product and Brand Management preferably from FMCG, Retail Business, or Cosmetic Industry
2. Bachelor Degree or higher in Marketing, International Business Management, or related field
3. Good command in English
4. Very high energetic person, can work under pressure, initiative thinking, and team player
5. Good sense of Business Mind
6. Computer literacy **Apply Directly click http://www.sb-furniture.com/th/career
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง
รายละเอียดงาน : - ประมาณราคาและวางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
- บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานก่อสร้าง ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ป.ตรี ขึ้นไป ด้าน Civil Engineer, Construction Management
3. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในด้านการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
4. มีความเป็นผู้นำ บริหารทีมงาน และการแก้ปัญหา
5. ทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน Autocad MS-Project MS-Office
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sr.Internl Auditor
ตำแหน่งงาน : Sr.Internl Auditor
รายละเอียดงาน : The job incumbent will in charge to design internal audit scope and system for each functional area, design working paper and audit tools, identify and assess risk, setting report system of both fact and recommendations, and coordinate with other departments to ensure the adequacy of internal control and compliance with applicable laws, regulations, policy & procedure
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/Female Age between 30-40 Years
2. Bachelor's degree or higher in Accounting
3. Minimum 5 years of experience in Supervise position of External or Internal Audit
4. Communicable in English
5. Proficiency in Microsoft applications, SAP (would be an advangtage.)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Head of Interior Designer
ตำแหน่งงาน : Head of Interior Designer
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลการออกแบบตกแต่งภายในโครงการสถานที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน สำหรับลูกค้าทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนการติดตั้ง

1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้สร้างสรรค์ และเป็นที่สะดุดตา ประทับใจ และได้รสนิยมตรงตามความต้องการของลูกค้า

2. ศึกษาโครงสร้างของงาน จัดดำเนินการออกแบบตกแต่ง คำนวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุ ตกแต่งที่มีคุณภาพเหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และให้ตรง เป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย

3. นำเสนอแบบและงบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา ติดตามผลการนำเสนอ และแก้ไขแบบและงบประมาณให้ตรงความต้องการของลูกค้าที่สุด

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานด้านการผลิต คลังสินค้า ขนส่งและติดตั้ง รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ไม่ระบุ
จังหวัด : นนทบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 37 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, มัณฑณศิลป์, ออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายในอย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างคล่องแคล่ว
5. ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ