เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
สาขาวิชาที่ศึกษา :
ประเภทงานที่ต้องการ :
เพศ :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ ถึง
อายุ : ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน :
ระดับการศึกษา :
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) :
จังหวัด/ภาค :
รูปผู้สมัคร :
ค้นหา :
 

ผลการค้นหาพบ พบประวัติ 3,989 ประวัติ
งานที่ต้องการ

1. นักวิเคราะห์และวางแผน

2. ธุรการ

3. เจ้าหน้าที่บุคคล

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 21 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

2. พนักงานด้านการเงิน

3. พนักงานบริการทั่วไป

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพศ : หญิง

อายุ : 25

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 18 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานบัญชี

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

3. พนักงานทั่วไป

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : นครราชสีมา

อัพเดท : 13 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. พนักงานธนาคาร

3. พนักงานขาย

เงินเดือน : 12,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : เชียงใหม่

อัพเดท : 12 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : สระแก้ว

อัพเดท : 10 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานรับประกันภัย

2. พนักงานทั่วไป

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 9 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Planogram

2. คลังสินค้า

3. การตลาด

เงินเดือน : 20,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : หญิง

อายุ : 24

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 2 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่การตลาด

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 1 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Admin

2. Operator

3. บัญชี

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 1 ส.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานขาย

2. พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 22,500

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : บริหารธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพศ : หญิง

อายุ : 30

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 29 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. Brand Mananger

2. campaign marketing

3. fashion buyer

เงินเดือน : 40,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : Economics

สถานศึกษา : Kasetsart University

เพศ : ชาย

อายุ : 26

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 23 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. วิเคราะห์สินเชื่อ

เงินเดือน : 18,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพศ : หญิง

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 21 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธนาคาร

เงินเดือน : 15,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพศ : หญิง

อายุ : 26

จังหวัด : เพชรบูรณ์

อัพเดท : 5 ก.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานธุรการ

2. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่การตลาด

3. พนักงานฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : 14,000

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพศ : ชาย

อายุ : 23

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 28 มิ.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานคีย์ข้อมูล

เงินเดือน : 10,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

สาขา :

สถานศึกษา : สารวิทยา

เพศ : หญิง

อายุ : 20

จังหวัด : ปทุมธานี

อัพเดท : 28 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานการเงิน

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์การเงิน

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : นครสวรรค์

อัพเดท : 21 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่การเงิน

2. ธุรการ/ประชาสัมพันธ์

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางเศรษฐศาสตร์

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุระกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เพศ : หญิง

อายุ : 27

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 19 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน : 17,000

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพศ : หญิง

อายุ : 28

จังหวัด : นนทบุรี

อัพเดท : 15 พ.ค. 2562

งานที่ต้องการ

1. พนักงานด้านการตลาด

2. พนักงานส่งเสริมการขาย

เงินเดือน : 13,000

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : เศรษฐศาสตร์เกษตร

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เพศ : หญิง

อายุ : 23

จังหวัด : สงขลา

อัพเดท : 8 เม.ย. 2562

งานที่ต้องการ

1. Financial Analyst

2. Risk Analyst

3. Investment Analyst

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ประสบการณ์ทำงาน : 0 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา :

สถานศึกษา : Centre College

เพศ : ชาย

อายุ : 22

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 27 มี.ค. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200    

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 200 หน้า พบข้อมูลทั้งหมด 3,989 ประวัติ
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


หางานเพชรบูรณ์ , หางานกิมหยง , หางานคอมพิวเตอร์ , หางานเกาะสมุย , หางานนครศรีธรรมราช , หางานชลบุรี , หางานโรงพยาบาล , หางานธุรการ , , หางานชั่วคราว , หางานภาคเหนือ


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร

© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ