เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัท : CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
รายละเอียดบริษัท :
CPTG : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์

มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจข้าวระดับโลกผ่านการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อจะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นและอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ตามหลักปรัชญาที่ว่า “ข้าว คือ ชีวิต” และเรายังส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น ข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้ตราสินค้า ข้าวตราฉัตร หรือ Royal Umbrella Brand, สินค้าเกษตร, สินค้าควบรวม นอกจากนั้นทั้งกลุ่มธุรกิจการค้าฯ ยังดำเนินธุรกิจขนส่งภายในประเทศภายใต้ชื่อบริษัท Dynamic Transport และ ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศภายใต้ชื่อบริษัท Dynamic Inter Transport รวมทั้งขยายธุรกิจด้านการคมนาคมทางน้ำภายใต้ บริษัท ท่าเรืออยุธยาและ ICD จากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ภายใต้แนวคิดการผลิตข้าวที่ปลอดภัย และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผนวกกับการรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกใน 90 ประเทศ จาก 7 ทวีป

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์CPCROP(Maize): กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)เครือเจริญโภคภัณฑ์

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรให้อยู่คู่กับประเทศไทยอย่างยาวนานและยั่งยืนตามหลักปรัชญาที่ว่า “เกษตรกร คือ คู่ชีวิต” เริ่มต้นจากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด ส่งต่อสู่กระบวนการผลิตเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับแต่ละภูมิประเทศ และสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ภายใต้ชื่อตราสินค้า “ดอกบัว” และ “ใบโพธิ์” ส่งผลให้เกิดการยอมรับและเป็นการปฏิวัติวิธีการเกษตรของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่เป็นที่รู้จัก เช่น "ซี.พี.888, ซี.พี. 888 นิว ซี.พี. 301 เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน และผลิตภัณฑ์อาหารพืช คือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ภายใต้ตราสินค้า “หมอดิน” อีกทั้งกลุ่มธุรกิจพืชฯ ยังมีการขยายธุรกิจอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไปยังประเทศเขตอินโดจีน เช่น กัมพูชา,ลาว,เมียนมาร์,เวียดนาม รวมถึงภูมิภาคอื่นด้วย ได้แก่ จีน, อินเดีย ,บังคลาเทศ และทวีปแอฟริกา
สวัสดิการ : โบนัส 1 ครั้งต่อปี
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ต่อ ปี
รายได้และสวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติย่อโดยตรง
สมัครด้วยตนเอง
www.facebook.com/CPTGCROPRecruitment
ติดต่อ : Talent Acquisition and Corporate Branding Section
โทร : 02-646-7351, 02-646-7518, 02-646-7432
แฟกส์ : 02-694-1419
ที่อยู่ : CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 202 ชั้น.8 อาคารเลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : www.cpthairice.com , www.facebook.com/CPTGCROPRecruitment

HR Business Partner: Officer / Manager ( Ayuthaya ,Suphanburi , Burieram Province )
ตำแหน่งงาน : HR Business Partner: Officer / Manager ( Ayuthaya ,Suphanburi , Burieram Province )
รายละเอียดงาน : Main Purpose:
- Responsible for all human resource management in assigned business unit tosupport achievement of business goals.

Key Responsibilities:
- Defines needs and objectives of the business units in areas of employment,employee relations, coaching, code of conduct matters, terminations,compensation, change management, performance management
- Liaison between the assigned division staff and the Human Resource department for all HR matters,including liaison between Recruitment, Compensation & Benefit, Payroll & Welfare, Training, etc. functions
- Support business unit needs/goals by recommending tailored HR solutions to meet those needs.
- Produce and analyze monthly HR reports; manpower, turnover, reason of leaving,etc.
- Be highly visible within business units by attending their staff meetings and interacting to resolve HR needs.
- Deploy or implement Head Office’s HR Projects
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male with Age not over 35 Years
2. Bachelor degree in HRM, Political, Law or Related
3. At least 5 years experience in HR specialist or generalist with Argicultural Sale Business will be plus
4. Good logical thianking, strong business sense, self-confidence, good team player
5. Good positive Thinking, Strong communication and interpersonal skill
6. Ability to be proactive, prioritize work and handle multi assignments
7. Experience with PeopleSoft system is a plus
8. Can drive with driver licence and Can move to upcountry.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) | ธุรกิจปุ๋ยเคมี
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) | ธุรกิจปุ๋ยเคมี
รายละเอียดงาน : วัตถุประสงค์งาน :
- กำกับ ดูแลระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างในโรงงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1.วิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยง เพื่อบ่งชี้อันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรฐานการป้องกันหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย.
2.จัดทำแผนงาน ควบคุม กำกับและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมถึง พัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3.จัดอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยรวมทั้งจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยและโรคจากการทำงานให้กับพนักงาน
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน จป.วิชาชีพ (จป.ว.) และอื่นๆ กับหน่วยงานราชการภายในขอบเขตหน้าที่ และจัดทำข้อมูลและเตรียมเอกสารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งระบบ ISO 14001 & OHSAS 18001 และ นโยบาย SHE POLICY
5.ร่วมไต่สวน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งในงาน นอกงาน และรายงานผลการไต่สวน พร้อมร่วมหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
7.ให้คำแนะนำ ด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุภายในงานและภายนอกงานแก่พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย.
8.ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
9.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานปุ๋ยเคมี จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าหรือผ่านการอบรม จป.ระดับวิชาชีพ
3. ประสบการณ์ งานจป.วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม 1-5 ปี
4. มีความรู้ เกี่ยวกับกฏหมายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ และมีใบรับรองฯ
5. มีความรู้ด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อม และระบบ ISO 14001 & OHSAS 18001เป็นอย่างดี
6. มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะการนำเสนอ
7. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ และ เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
8. มีใบอนุญาตแลละขับขี่รถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

R&D Officer | Rice Business
ตำแหน่งงาน : R&D Officer | Rice Business
รายละเอียดงาน : - พัฒนาสูตรข้าวให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายในใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
- ทวนสอบสูตรข้าวทุกจุดผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ
- วิเคราะห์ข้าวคู่แข่ง
- เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ / 08.00 - 17.00
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานข้าวตราฉัตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 - 28 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2. วุฒิปริญญาตรี : สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางสถิติได้
5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางอาหาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) | ประจำโรงงานข้าวนครหลวง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) | ประจำโรงงานข้าวนครหลวง
รายละเอียดงาน : - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน / อุปกรณ์เครื่องจักร / อะไหล่ พร้อมเจรจาต่อรองให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงกบความต้องการของผู้ซื้อ
- การทำสัญญาผู้รับจ้าง / ผู้รับเหมา / เช่าคลังสินค้า / อุปกรณ์สำนักงาน
- สนับสนุนงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และ งานกิจกรรมของโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานข้าวนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 25 - 30 ปี
2. ปริญญาตรี : สาขาบัญชี หรือ สาขที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ตรง 3 ปีขึ้นไป ในงานจัดซื้อ บัญชี หรือ ธุรการ ในโรงงาน
4. มีทักษะในการสื่อสาร และ การเจรจาต่อรอง
5. มีความละเอียดรอบคอบ และ รักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนจำหน่าย (Distributor)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนจำหน่าย (Distributor)
รายละเอียดงาน : - สร้างยอดขายสินค้า(ข้าวตราฉัตรและสินค้าอื่นๆ)ให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมและดูแลการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า (Distributor)
- ออกตลาดและให้ความรู้ด้านงานขายกับ Sales ประจำศูนย์กระจายสินค้า
- บริหารงบประมาณภายใต้ศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ AIA CAPITAL CENTER
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารตัวแทนจำหน่าย (Distributer) 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานต่างจังหวัด (อยู่ติดต่อกันประมาณ 25 วันต่อเดือน)
5. หากเคยผ่านธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Oversea Procurement Officer | Feed Additives
ตำแหน่งงาน : Oversea Procurement Officer | Feed Additives
รายละเอียดงาน : - Analyze and forecast business need for the procurement plan
- Review orders from feed mills
- Source, contact and negotiate with all suppliers concerning with competitive price and quality
- Prepare memorandum and other related shipping documents
- Coordinate with suppliers, feed mills and related parties for ordered product allocation
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : C.P. Tower 1 (Silom)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Female, age not over 27 years old (New Graduate are welcome)
2. Master’s Degree in International Business, Logistics or other related fields
3. Excellent in Business English (Speaking/Writing/Reading)
4. Have a negotiation skill and be a good player in team.
5. Possess analytical thinking and detailed-oriented
6. Computer literacy (MS Office-Word/Excel/PowerPoint)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ : ประจำหน่วยงาน
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ : ประจำหน่วยงาน
รายละเอียดงาน : - ขับรถตู้ส่วนกลางไปส่งลูกค้าของหน่วยงาน
- ขับรถตู้ส่วนกลางไปศูนย์ราชการ
- ไปประชุมหรืออบรมนอกสถานที่
- ดูแลรับผิดชอบและการทำความสะอาดให้รถพร้อมใช้ตลอดเวลา

** เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ | เวลา 08.30 - 18.00
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 ,สีลม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวช.
2. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านงานขับรถของผู้บริหารหรือในหน่วยงาน
3. หากมีประสบการณ์ในการขับรถตู้ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีความเข้าใจเส้นทางภายใน กทม. ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Production Engineer (Fertilizer Industry )
ตำแหน่งงาน : Production Engineer (Fertilizer Industry )
รายละเอียดงาน : 1. Analysis and plan for improving and developing production process.
2. Control the operating to align with company policy in order to meet customer needs in quantity, quality, price and delivery time such as raw material, packaging.
3. Evaluates, and improves manufacturing methods, utilizing knowledge of machining processes.
4. Support Maintenance and problem troubleshooting for the best machine condition.
5. Support and prepare quality management system document (ISO 9001:2008)
6. Co-ordinates with other departments to meet the objective.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male, Age 24 - 30 years old.
2. Bachelor’s Degree in Industrial, Mechanical Engineering or related fields.
3. Knowledge of quality system (ISO).
4. Able to analysis data & statistic and continuously improve production process.
5. Good problem solving, decision making and interpersonal skill.
6. Experience in Chemical and Organic Fertilizer Production would be an advantage.
7. Able to fluently communicate in English is will be an advantage.
8. 6 Working Days and shift work.
9. Able to driving and have a licence.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

JUNIOR SALES EXECUTIVE - Freight Forwarding Business
ตำแหน่งงาน : JUNIOR SALES EXECUTIVE - Freight Forwarding Business
รายละเอียดงาน : Company : Dynamic intertransport Co.,ltd. (Freight Forwarding Business)

Department : Sales Representative

Location : Fl.22 , C.P. Tower 1 (Silom)

Responsibilities :

- Offer freight service to customer both importer & exporter.
- Maintain existing customers and seek for new potential customers.
- Responsible for sales target, problem solving and customer commitment.

(New graduates are welcome)
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด | ชั้น 22 ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 สีลม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male or Female | Age 22 – 30 years old
2. Bachelor degree in Business Administration, Logistic or other related fields
3. Experience 0 - 3 years in freight service sale or related fields (New graduates are welcome)
4. Possess sales skill, interpersonal and communication skill.
5. Problem solving ,service mind, good team player.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)
รายละเอียดงาน : สังกัด : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
ผลิตภัณฑ์ : สินค้าปุ๋ย ตรา หมอดิน
สถานที่ทำงาน : โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ จ.สระบุรี
เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ / 08.00 - 17.00

| ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง |

วัตถุประสงค์ของงาน : ดำเนินการตามแผนงานการซ่อมบำรุง และ PM เครื่องจักรในโรงงาน

ความรับผิดชอบ
- จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรในแต่ละปี
- ดำเนินการ PM เครื่อจักรตามแผนประจำเดือน
- วางแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์และไหล่ในการซ่อมบำรุง
- ควบคุณระบบ ISO / ความปลอดภัย และ 5ส.
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ จ.สระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล, ช่างยนต์, ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม และ ลิเล็กทรอนิคส์
3. ประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
4. มีความสามารถในการซ่อมบำรุง และ ช่างไฟฟ้า
5. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรื้อร้น และ มีความรับผิดชอบ
6. สามารถขับรถยนต์และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ CCTV | ประจำโรงงานข้าวนครหลวง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ CCTV | ประจำโรงงานข้าวนครหลวง
รายละเอียดงาน : สังกัด : บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
สถานที่ทำงาน : โรงงานข้าวตราฉัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

| ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ CCTV |

วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อควบคุมและตรวจสอบคามปลอดภัยผ่านระบบ CCTV รวมถึงป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบและสังเกตเหตุการณ์ผิดปกติผ่านระบบ CCTV
- จัดทำรายงานความปลอดภัยจากระบบ CCTV
- ตรวจสอบสภาพของกล้องวงจรผิด / สถานที่ติดตั้ง / มุมมองของกล้อง ให้สามารถใช้งานได้ย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานข้าวตราฉัตร จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 25 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ / ไฟฟ้า / โทรคมนาคม / การจัดการอุตสาหกรรม
3. ประสบการณ์ 1 - 3 ปี ในงานควบคุมกล้องวงจรปิด หรือ CCTV
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีความรู้ในการทำงานของกล้องวงจรปิด / CCTV
6. สามารถทำงานลักษณะเป็น กะ ได้
7. มีคุณลักษณะ ละเอียดรอบครอบ และ ช่างสังเกต
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าวเปลือก | ธุรกิจข้าว
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าวเปลือก | ธุรกิจข้าว
รายละเอียดงาน : วัตถุประสงค์งาน :
- จัดหาวัตถุดิบข้าวเปลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงสี และความต้องการของตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ดำเนินการจัดซื้อหน้าสี / ท่าข้าวและพ่อค้า
- สำรวจพื้นที่เพาะปลูก พร้อมทำรายงาน
- ประสานงานกับฝ่านส่งเสริมเพื่อซื้อคืนผลผลิต
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด | ชั้น 29 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย | อายุ 22 - 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2. วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา เกษตรศาสตร์(พืชไร่/พืชสวน) หรือ เศรษฐศาสตร์เกษตร
3. หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อข้าวเปลือกหรือสินค้าเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการจัดทำต้นทุนและคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และเจรจาต่อรอง
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ | ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ | ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
รายละเอียดงาน : สังกัด : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

สถานที่ทำงาน : โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 12

เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ / 08.00 - 17.00

| ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ |

วัตถุประสงค์ของงาน : ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ตามวิธีการและมาตรที่กำหนดภายใต้กฏการทดสอบนานาชาติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สุ่มและตรวจสอบคุณภาพ ตัวอย่างอย่างวัตถุดิบ สินค้าเมล็ดพันธุ์ และวัสดุการผลิตในขบวนการผลิตโรงงานปรับสภาพตลอดจนในคลังสินค้า
- ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าในระยะเวลาการจัดเก็บ
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
- ดูแลรักษา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฎิบัติการให้พร้อมใช้และเป็นมาตรฐาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 12 จ.ลพบุรี
จังหวัด : ลพบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 - 28 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา พืชไร่ เทคโนโลยีการผลิต และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
4. มีความละเอียดรอบครอบ
5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
6. สามารถขับรถยนต์และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการอาวุโส (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการอาวุโส (เทคโนโลยีชีวภาพ)
รายละเอียดงาน : สังกัด : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

สถานที่ทำงาน : โรงงานนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

| ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการอาวุโส (เทคโนโลยีชีวภาพ) |

วัตถุประสงค์ของงาน : ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวโพด และ ข้าวสาร รวมถึงพัฒนาเทคนิคที่จะนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ สนับสนุนงานวิจัยในส่วนของงานห้องปฎิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบความแตกต่างในระดับดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) สายพันธุ์ทางการค้าของข้าวโพด
- ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธ์ ข้าวโพด และ ข้าวสาร
- พัฒนาเทคนิคการใช้เครื่องมือในห้องปฎิบัติการ เพื่อลดต้นทุน
- วิจัยเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธ์ข้าวโพด
- ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์แก่บุคลากรในฝ่ายอื่น
- กำหนดงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่วางแผนไว้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ หญิง | อายุ 28 - 32 ปี
2. วุฒิปริญญาโท : สาขา พืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีทางการเกษตร
3. ประสบการณ์ 1 - 3 ปี ในงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธ์ุพืช หรือ งานเทคโนโลยีชีวภาพ
4. มีความรู้ Plant Molecular Breeding และ Marker - Assisted Selection
5. มีความรู้ในงาน Tissue Culture และ Mapping QTLs analysis
6. หากมีประสบการณ์ในห้องปฎิบัติการด้าน Molecular จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Executive (ธุรกิจข้าว , เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย)
ตำแหน่งงาน : Sales Executive (ธุรกิจข้าว , เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย)
รายละเอียดงาน : - เสนอขายสินค้าและบริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
- ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ และบริการก่อนและหลังการขาย
- รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขายและการบริการ
- ศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดตามแผนงานที่กำหนด
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเอเย่นต์ ร้านค้า และเกษตรกร
- จัดทำรายงานการขายและสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทมและปริมณฑล , ภาคกลาง , ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจเกษตร, พืชไร่, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในธุรกิจข้าว, เมล็ดพันธ์, ปุ๋ยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. รักงานขายและการบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง .การโน้มน้าว
6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและประจำต่างจังหวัดได้
7. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนจำหน่าย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนจำหน่าย
รายละเอียดงาน : - สร้างยอดขายสินค้า(ข้าวตราฉัตรและสินค้าอื่นๆ)ให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมและดูแลการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า (Distributor)
- ออกตลาดและให้ความรู้ด้านงานขายกับ Sales ประจำศูนย์กระจายสินค้า
- บริหารงบประมาณภายใต้ศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ที่อาคารเลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารตัวแทนจำหน่าย (Distributer) 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานต่างจังหวัด (อยู่ติดต่อกันประมาณ 25 วันต่อเดือน)
5. หากเคยผ่านธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ติดต่อ : คุณไชยวัฒน์ เศรษฐวงศ์สิน โทร : 02-646-7518
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : - จัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างต่างประเทศ
- เจรจาต่อรองและประสานงานต่างประเทศ
- ประสานงานเอกสารนำเข้า - ส่งออกต่างประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
4. มีทักษะการสื่อสาร การเจราจาต่อรอง การนำเข้า ส่งออก และการจัดซื้อ
5. มีไหวพริบ กระตือรือร้น แก้ไขปัฐหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความอดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บรรจุสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บรรจุสินค้า
รายละเอียดงาน : - ดำเนินการบรรจุสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต
- ควบคุมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- บันทึก ควบคุม ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในระบบให้มีความถูกต้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา ปฐพีวิทยา, เทคโนโลยีการผลิต, เกษตรกลวิธาน
3. ใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี
4. สามารถขับรถได้ และสามารถทำงานประจำ จ.สระบุรีได้
5. โทร : 083-490-3289
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)
รายละเอียดงาน : - ควบคุมการรับ, จัดเก็บ, ดูแลรักษา, จ่าย และเช็คยอดคงเหลือสินค้า , พัสดุ ทุกชนิดตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน
- ควบคุมการจัดทำแผนผัง ทะเบียนสินค้าคุณภาพให้ตรงกับหน้างานจริงทุกวัน
- วางแผนและควบคุมการรมยาสินค้า ,การพ่นยาโกดังให้ได้ตามแผนที่กำหนด
- จัดทำรายงานส่งออก รายงานสินค้าคงเหลือ จัดเตรียมกำลังคน ให้เหมาะสมในกับการทำงานในแต่ละวัน
- ดำเนินงานด้านความปลอดภัยและ 5 ส. และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาทีเกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
4. มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า 3-5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 1-3 ปี
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และทำงานประจำที่ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรีได้
6. ติดต่อ : โสธิรัตน์ น้อยกลัด โทร : 08-3490-3289
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)
รายละเอียดงาน : การสรรหา
- วิเคราะห์ความต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสรรหา, ติดตามประเมินผลและพัฒนาช่องทางการสรรหาให้สามารถรับพนักงานได้อย่างเหมาะสม
- ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนา การจัดหลักสูตร ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
- ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ดำเนินการสอบสวนความผิด ออกหนังสือเตือน และจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์
- ประสานงานกับ Line Manager ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัท
- ประสานงานกับหน่วยทรัพยากรบุคคลกลาง ในการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด
- ดูแลงานธุรการและงานตืดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานข้าวนครหลวง
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 24 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ตรงด้านบริหารงานบุคคลในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
5. สามารถทำงานประจำที่จังหวัดอยุธยาได้ (บริษัทมีสวัสดิการที่พักให้)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales Representative (Freight Forwarding Business)
ตำแหน่งงาน : Sales Representative (Freight Forwarding Business)
รายละเอียดงาน : - เสนอขายและให้บริการหลังการขาย
- ติดตามแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร ชี.พี. ทาวเวอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านงานขายในธุรกิจ Freight Forwarding จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความละเอียด รอบคอบ และมี Service Mind
4. ติดต่อ : คุณสฤษดิ์เดช หาญปิยพันธุ์ / คุณโสธิรัตน์ น้อยกลัด โทร : 083-490-3289
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ไฟฟ้ากำลัง/โยธา/เครื่องกล)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ไฟฟ้ากำลัง/โยธา/เครื่องกล)
รายละเอียดงาน : วิศวกรบริหารโครงการ (ไฟฟ้า/โยธา/เครื่องกล):
- บริหารและควบคุมงานด้านวิศวกรรม
- ประสานงานกับฝ่ายออกแบบ
- ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรออกแบบไฟฟ้า:
- ออกแบบงานระบบไฟฟ้าในโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูและระบบผลิตในโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/โยธา/เครื่องกล
3. ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ สำหรับตำแหน่งวิศวกรบริหารโครงการ
4. ประสบการณ์ออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับตำแหน่งวิศวกรออกแบบไฟฟ้า
5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามความเหมาะสม
6. โทร : 083-490-3289
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขายช่องทาง Modern Trade
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขายช่องทาง Modern Trade
รายละเอียดงาน : ดำเนินงานขายทางช่องทาง Modern Trade
เสนอขายสินค้า House Band ให้แก่ ห้างและร้านค้าปลีก
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - โท ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 - 3 ปี ในด้านงานขาย Modern Trade หรือ Key Account ในสินค้าอุปโภคบริโภค
4. มีทักษะในการเจรจาต่อรองดี และ บุคลิกภาพดี
5. ติดต่อ : คุณไชยวัฒน์ เศรษฐวงศ์สิน โทร : 02-646-7518
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (Customer Services)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขนส่ง (Customer Services)
รายละเอียดงาน : - ประสานงานกับลูกค้าจากต่างประเทศ ในการให้บริการด้านต่างๆ
- จองพื้นที่เรือ บันทึกข้อมุลการจอง และจัดหาตารางเรือให้กับหน่วยงานในบริษัท
- ดำเนินการเรื่องเอกสารให้กับสายเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำค่าใช้จ่ายต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซี.พี. ทาวเวอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : บางรัก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดีมาก
4. ทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. โทร : 083-490-3289
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : - ให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์โรงงานข้าวนครหลวง
- วางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรสู่องค์กรภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี บุคลิกดี
2. วุฒิการศึกษาปริญาตรี
3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านการบริการและให้การต้อนรับ
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอและ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดประกันภัย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดประกันภัย
รายละเอียดงาน : "สำนักประกันภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์" : เป็นผู้ซื้อประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- ดำเนินการจัดประกันภัยและเรียกสินไหมให้กับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
- วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเลือกจัดทำประกันภัยที่เหมาะสม

**(ดำเนินงานเป็นผู้ซื้อประกันภัยไม่ใช่ผู้ขาย)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : สัญชาติ: ไทย เพศชายหรือหญิง : อายุ 22 - 28 ปี บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักประกันภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ชั้น 17 ซี.พี ทาวเวอร์ 1 )
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สัญชาติ: ไทย เพศชายหรือหญิง : อายุ 22 - 28 ปี
2. ระดับการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ในธุรกิจประกันภัย หรือ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
4. " มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี "
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
6. ติดต่อ : คุณไชยวัฒน์ เศรษฐวงศ์สิน โทร : 02-646-7518
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนจำหน่าย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนจำหน่าย
รายละเอียดงาน : - สร้างยอดขายสินค้า(ข้าวตราฉัตรและสินค้าอื่นๆ)ให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมและดูแลการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า (Distributor)
- ออกตลาดและให้ความรู้ด้านงานขายกับ Sales ประจำศูนย์กระจายสินค้า
- บริหารงบประมาณภายใต้ศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ที่อาคารเลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารตัวแทนจำหน่าย (Distributer) 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานต่างจังหวัด (อยู่ติดต่อกันประมาณ 25 วันต่อเดือน)
5. หากเคยผ่านธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดงาน : - จัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างต่างประเทศ
- เจรจาต่อรองและประสานงานต่างประเทศ
- ประสานงานเอกสารนำเข้า - ส่งออกต่างประเทศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
4. มีทักษะการสื่อสาร การเจราจาต่อรอง การนำเข้า ส่งออก และการจัดซื้อ
5. มีไหวพริบ กระตือรือร้น แก้ไขปัฐหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความอดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บรรจุสินค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บรรจุสินค้า
รายละเอียดงาน : รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการบรรจุสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต
- ควบคุมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- บันทึก ควบคุม ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในระบบให้มีความถูกต้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จังหวัด : สระบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา ปฐพีวิทยา, เทคโนโลยีการผลิต, เกษตรกลวิธาน
3. ใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี
4. สามารถขับรถได้ และสามารถทำงานประจำ จ.สระบุรีได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)
รายละเอียดงาน : - ควบคุมการรับ, จัดเก็บ, ดูแลรักษา, จ่าย และเช็คยอดคงเหลือสินค้า , พัสดุ ทุกชนิดตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน
- ควบคุมการจัดทำแผนผัง ทะเบียนสินค้าคุณภาพให้ตรงกับหน้างานจริงทุกวัน
- วางแผนและควบคุมการรมยาสินค้า ,การพ่นยาโกดังให้ได้ตามแผนที่กำหนด
- จัดทำรายงานส่งออก รายงานสินค้าคงเหลือ จัดเตรียมกำลังคน ให้เหมาะสมในกับการทำงานในแต่ละวัน
- ดำเนินงานด้านความปลอดภัยและ 5 ส. และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาทีเกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
4. มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า 3-5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 1-3 ปี
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และทำงานประจำที่ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรีได้
6. ติดต่อ : โสธิรัตน์ น้อยกลัด โทร : 08-3490-3289
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)
รายละเอียดงาน : การสรรหา
- วิเคราะห์ความต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสรรหา, ติดตามประเมินผลและพัฒนาช่องทางการสรรหาให้สามารถรับพนักงานได้อย่างเหมาะสม
- ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนา การจัดหลักสูตร ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
- ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ดำเนินการสอบสวนความผิด ออกหนังสือเตือน และจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์
- ประสานงานกับ Line Manager ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัท
- ประสานงานกับหน่วยทรัพยากรบุคคลกลาง ในการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด
- ดูแลงานธุรการและงานตืดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานข้าวนครหลวง
จังหวัด : อยุธยา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 24 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ตรงด้านบริหารงานบุคคลในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
5. สามารถทำงานประจำที่จังหวัดอยุธยาได้ (บริษัทมีสวัสดิการที่พักให้)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ